Husum 1842
Den eneste vej der findes i vort grundejer område er Bjergmarksvej der slutter ved en beboelse nr.?
Bemærk! Nederst til venstre under Islevbro ligger den lokale fattiggård og Husum mølle i krydset Fr.sundsvej/Mørkhøjvej.
Tillad brug af cookies: Disse sider bruger Session cookies, der sættes af websitet, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden.
F.eks er logget ind ell. du vil rette dine data ect. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Hvad er Cookies

HØR VESTVOLDENS HISTORIE - TRYK! på billedet (varighed 56:00) P1 14. jun. 2013

Ved du at man kan tilmelde sig en sms ordning med beskeder om alt vedrørende afhentning af affald
Tryk på telefonen og tilmeld dig..Inde på siden trykker du på
FIND DIN EJENDOM

og tilmelder dig SMS service

Kasserer

Aage-Emil Lysholm
Vindingevej 31
3828 6076

kasserer@kransagergaard.dk

Formand

Lene Hilslev Rasmussen
Svogerslevvej .6


formand@kransagergaard.dk


FORENINGENS FORMAND OG KASSERER

Husum og nabolandsbyen Brønshøj var indtil slutningen af 1800-tallet landlige områder
med gårde, husmandssteder og gadekær.

Men det var kun, indtil Københavns Kommune indlemmede de to landsbyer Husum og Brønshøj i det kommunale fællesskab i 1901 på grund af mangel på jord at bygge på.

I 1940’erne sanerede kommunen brokvartererne, og der blev bygget små rækkehuse med haver i Husum til fattige, børnerige familier. De gik under navnene Cigarkasserne og Kaninburene – så kan man selv regne størrelsesforholdene ud.

Husum har haft en velkendt gæst: Kongedatteren og landsforræderen Leonora Christine (1621-1698) boede i fire måneder på hovedgården Husumgård efter sin løsladelse fra Blåtårn. Her skrev hun sit selvforsvar, Jammers Minde, færdig. Af nyere, kendte beboere i Brønshøj-Husum kan nævnes Bjarne Reuter (f. 1950), som voksede op her. En del af forfatterens romaner foregår i bydelen, blandt andet Busters verden, Når snerlen blomstrer og Månen over Bella Bio

Den gamle hovedgård (Husumgård) havde rødder tilbage i middelalderen, den blev nedrevet i 1738.
Der har været dyrkede marker i bydelen et stykke ind i dette århundrede.

Vestvolden som støder op til en stor del af vor grundejerforening blev bygget som en del af
Københavns landbefæstning i 1888-92.
En del af den blev bygget på markerne i Husum af tusindvis af jordarbejdere, som fik 3-4 kr. om dagen

Kransagergårds Nye Villaby servituttinglysning 1923 og 1935 etabl. af regulære vejanlæg antal parceller var 102
den nærmeste skole er Korsager Skole opført 1952.

Husum station er i DSB fortegnelse opført som trinbrædt på Islevhusvej 40 og i maj 1949 kom S-toget til Husum.

Kort over vor bydel Husum

...SSSe Husum anno1842 nederst på siden.

Husum er en del af bydelen Brønshøj-Husum. Det centrale Husum præges af Husum Torv og Frederikssundsvej, hvor der ligger mange butikskæder fx Føtex, Fakta, Netto, Lidl, Matas, Imerco samt Jysk.
På Husum Torv ligger også Husum apotek og her er også det lokale bus "knudepunkt"

Husum har eget bibliotek beliggende ved Føtex og på Islevhusvej ligger Brønshøj-Husum's eneste S-togsstation (Husum Station), på Mørkøjvej ligger bydelens eneste gymnasium (Nørre Gymnasium) og bydelens største virksomhed er (Radiometer) på Frederikssundsvej.

Husum har to kirker Husum kirke (sogn 1928) på Korsager Alle og Husumvold kirke (sogn 1951) på Gadelandet.

Husum er opdelt i en del nord for Frederikssundvej med almennyttige boliger, især bebyggelserne Husumgård og Voldparken samt Tingbjerg, som udgør den nordligste del af Husum. Området syd for Frederikssundsvej er et udpræget villa-område hvor vor grundejerforening Kransagergårds Nye Villaby ligger.

Hjertet af Husum er bebyggelsen Husumgård på Gadelandet, som ligger hvor den gamle landsby lå. Her er et nyetableret gadekær, som ellers oprindeligt lå hvor Føtex nu ligger (for enden af Husumvej/Frederikssundsvej)

Villavejene i sydlige del af Husum følger den gamle stjerneudstykning, hvilket ses tydeligt på kort og luftfotos.

Husum har to fodboldklubber: Brønshøj Boldklub i Husum's nordlige del Tingbjerg og
Husum Boldklub i Husum Parken på Nordrupvej, øvrig sport Tryk Her!

Ønsker du flere oplysninger om vor grundejerforening kan du kontakte bestyrelsen - tryk her!
Fhv. Husum Bio
Fhv. Husum Bio by Night
Sløjfen/Husum Torv
Har du Google map på din pc - kan du gå en tur i foreningen ved at trykke på en af
svogerslevvej
Grundejere i Kransagergårds Nye Villaby
Bjergmarksvej Kattingevej 10 og 11 Marbjergvej 16-26 Trappehøjen
Bogenæsvej Klostermarksvej Mindstrupvej Vindingevej
Islevhusvej 28-84 Kongemarksvej Svogerslevvej Islevholm 1


Velkommen Grundejere og Gæster
Dette er forsiden til grundejerforeningen Kransagergårds Nye Villaby med lidt fakta om vort område.

Vindingevej
Trappehøjen
Klostermarksvej
Vindingevej2
svogerslevvej